Main meniu
Main meniu

Dirbtinio intelekto technologijų klasterio MTEPI infrastruktūros kūrimas

UAB „Soundest” įgyvendina projektą Dirbtinio intelekto technologijų klasterio MTEPI infrastruktūros kūrimas (DI-TECH) finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų

UAB Soundest įmonė projekte atstovauja Dirbtinio intelekto technologijų klasterį, JVS pagrindu vienijantį 8 verslo grandinėje esančias įmones ir vieną mokslo instituciją, kurio siekis yra kurti ir teikti rinkai tokius rinkodaros, dizaino, audiovizualinės medijos ir kitus kūrybinius produktus, kurie kurtų vartotojams didesnę pridedamąją vertę, skatintų naudoti naujausius mokslo pasiekimus bei žinias, bei turėtų aiškiai suvokiamą vertę vartotojų tarpe.

Projekto tikslas – sukurti MTEPI infrastruktūrą dirbtinio intelekto technologijų vystymui ir diegimui į naujai kuriamus produktus bei turimų technologijų ir sprendimų pritaikymui galutiniam vartotojui.

Projekto vertė – 931 981,26 eur
Projekto finansavimas – 605 787,82 eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. lapkričio mėn.

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa