Main meniu
Main meniu
Klientų atsiliepimų seka

Gaukite svarbius klientų atsiliepimus

Sukurti paskyrą

Highly rated & popular with merchants in USA

Klientų atsiliepimai el. laiškų kampanijose

Grįžtamasis pirkėjų ryšys šiais laikais reiškia viską: paskaičiuota, jog patyrę neigiamą pirkimo patirtį, 47% vartotojų pabėga pas konkurentus. Su Omnisend pagalba galite rinkti vartotojų atsiliepimus ir pagal tai kurti vartotojų išlaikymo strategijas.

  • Greitas atsiliepimas vienu mygtuko paspaudimu
  • Rinkite atsiliepimus su automatizuotais el. laiškais
  • Kurkite segmentus, paremtus klientų atsakymais
Klientų atsiliepimai el. laiškų kampanijose

Segmentuokite pagal klientų patirtį

Segmentuokite klientus pagal jų patirtį su jūsų prekės ženklu. Naudokite šiuos segmentus automatizuotų el. laiškų sekose ir greitai reaguokite į klientų nepasitenkinimą pasiūlydami papildomą naudą. Yra patvirtinta, kad tokiu būdu klientų praradimai yra sumažinami net 50%! Prisidėkite klientų atsiliepimo funkciją savo automatizuotų el. sekose dar šiandien ir išlaikykite klientų lojalumą.

Segmentuokite pagal klientų patirtį