Main meniu
Main meniu

Paslaugos dizaino sukūrimas

UAB „Omnisend“ įgyvendina projektą netechnologinių inovacijų sukūrimas pritaikant originalius dizaino paslaugų sprendimus 3 Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0243
Projekto tikslas – sukurti paslaugos dizainą skirtą lipdukų suteikimui/išdavimui ir keitimui į prizus

Projekto uždaviniai – sukurti lipdukų suteikimo/išdavimo ir keitimo į prizus paslaugos dizainą.

UAB „Omnisend“ ketina sukurti verslo modelio inovacija pagrįstą skaitmeninių lipdukų paslaugą. Šia paslauga besinaudojančios el. parduotuvės galės savo potencialiems ir esamiems pirkėjas išduoti skaitmeninius lipdukus, juos apskaityti, keisti į prizus ar nuolaidas. O pirkėjai, naudodamiesi paslauga, galės rinkti lipdukus, juos kaupti ir keisti į prizus ar nuolaidas.

Ši paslauga leis mažoms ir vidutinėms el. prekybos įmonėms pritaikyti tradicinėje prekyboje naudojamus pirkėjų lojalumo skatinimo metodus skaitmeninėje erdvėje. Tai būtų naujovė rinkoje ir taptų Pareiškėjo konkurenciniu pranašumu. Kadangi dauguma Pareiškėjo klientų yra iš užsienio šalių, pajamų didėjimas kartu reikštų ir aukštos pridėtinės vertės eksporto augimą, taip pat aukštos pridėtinės vertės darbo vietų Lietuvoje sukūrimą, bei išlaikymą.

Projekto išlaidų suma – 21 900 Eur
Projektui skirtas finansavimas – 10 000 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-10-12