Main meniu
Main meniu

Sertifikavimo paslaugų dizaino kūrimas

UAB „Soundest” įgyvendina projektą netechnologinių inovacijų sukūrimas pritaikant originalius dizaino paslaugų sprendimus (Projekto Nr.
03.3.1-LVPA-K-838-01-0266)

Projekto tikslas– sertifikavimo paslaugų dizaino sukūrimas

Projekto uždaviniai– sukurti sertifikavimo paslaugų dizainą.

Projektu siekiama optimizuoti UAB „Soundest“ konsultacinių paslaugų teikimo procesą įdiegiant verslo modelio ir rinkodaros inovacijas, kurios leistų teikti konsultacines paslaugas pigiau nei dabartiniame etape bei pasauliniu mastu. Tam būtina sukurti patogią elektroninę aplinką paslaugų teikimui.

Šiam tikslui bus sukurtas sertifikavimo paslaugų dizainas:

– Sertifikavimo ženklas (angl. certifikaction wordmark)
– Pasiruošimo sertifikuoti savarankiško pasitikrinimo aplinka (angl. certification self-assessment environment)
– Duomenų sertifikavimui pateikimo forma (angl. certification application)
– Sertifikavimo ekspertinio vertinimo aplinka (angl. certification evaluation environmnet)
– Sertifikavimo rezultatų puslapis (angl. certification listing).

Sukūrusi naujas paslaugas, UAB „Soundest” galėtų sėkmingai konkuruoti rinkoje, klientams būtų galima pasiūlyti įvairesnių el. rinkodaros savitarnos sprendimų, kuriuos jie galėtų prisitaikyti pagal savo įmonės poreikį ir taip sėkmingai pritraukti naujus klientus ir tuo pasekoje generuotų įmonės pajamas.

Šie inovatyvūs netechnologiniai paslaugų sprendimai taip pat sumažins laiko sąnaudas, bus efektyviau išnaudojamas klientų laikas, bus greičiau sugeneruojama norima paslauga, todėl UAB „Soundest” bus konkurencingesnė rinkoje, labiau patenkins klientų poreikius.

Projekto išlaidų suma – 15 100 Eur
Projektui skirtas finansavimas – 9 060 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-10-12